Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Palio M. E. Gray, 1850. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303970. Nedlastet <dag/måned/år>