Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cadlina Bergh, 1878. https://www.artsdatabanken.no/Pages/316495. Nedlastet <dag/måned/år>