Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cadlinidae Bergh, 1891. ​https://www.artsdatabanken.no/Pages/316494. Nedlastet <dag/måned/år>