Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Embletoniidae Pruvot-Fol, 1954. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311075. Nedlastet <dag/måned/år>.