Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Proctonotidae Gray, 1853. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311080. Nedlastet <dag/måned/år>