Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Amphorina. www.artsdatabanken.no/Pages/313834. Nedlastet <dag/måned/år>