Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Hancockia Gosse, 1877. www.artsdatabanken.no/Pages/329220. Nedlastet <dag/måned/år>