Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Okenia Menke, 1830. www.artsdatabanken.no/Pages/328981. Nedlastet <dag/måned/år>