Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Lomanotus Vérany, 1844. www.artsdatabanken.no/Pages/329264. Nedlastet <dag/måned/år>