Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Aegiridae P. Fischer, 1883. www.artsdatabanken.no/Pages/325994. Nedlastet <dag/måned/år>