Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Aeolidiella Bergh, 1867. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313421. Nedlastet <dag/måned/år>