Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Jorunna Bergh, 1876. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303965. Nedlastet <dag/måned/år>