Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Heroidae Gray, 1857. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311077. Nedlastet <dag/måned/år>