Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Limacia Müller, 1781. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303969. Nedlastet <dag/måned/år>