Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Embletonia Alder & Hancock, 1851. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313431. Nedlastet <dag/måned/år>.