Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Armina Rafinesque, 1814. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313424. Nedlastet <dag/måned/år>