Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Discodorididae Bergh, 1891. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303958. Nedlastet <dag/måned/år>.