Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cumanotus Odhner, 1907. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313428. Nedlastet <dag/måned/år>