Berghia norvegica er en nakensnegl som kun er kjent fra Norge, og ble beskrevet fra Trondheimsfjorden i 1939. Siden ble den ikke observert før i 2012 da individer ble funnet i Gulen i Sognefjorden. Arten er lett å kjenne igjen med oransjegule cerata og tydelige vorter på rinoforene. Dette er en art med skjult levevis som er vanskelig å finne.

Den oransje fargen og tydelige vorter på rinoforene er gode kjennetegn for å kjenne igjen denne arten. 

Kjennetegn

Berghia norvegica er en art som kan bli opptil 30 mm lang. Den har en slank og snegleformet kropp, der foten er bred med en bølget kant og tydelige fothyrno. Hodet er bredt og besatt med et munnslør som har fingerformede munntentakler plassert innenfor sidene. Disse tentaklene står rett ut til hver side. Ryggsiden er besatt med korte, kraftige og fingerformede cerata som sitter i opptil 8 hesteskoformede buer langs kantene på ryggsidens fremste halvdel, etterfulgt av opptil 9 tverrgående rekker med cerata nedover mot halen. Karakteristisk for arten er rinoforene som er korte og kraftige og besatt med et stort antall små og avrundede tuberkler.

Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit med et rosa fargeskjær. Rosafargen er mer intens i cerata, som i tillegg har guloransje tarmkanaler, og en avlang dråpeformet hvit neslesekk i tuppen.

Berghia norvegica har mange korte cerata plassert i tettsittende rekker. 

Utbredelse

Berghia norvegica ble opprinnelig beskrevet fra Stjørnfjorden i Trondheimsfjorden og Storhallaren utenfor Frøya. Siden er den blitt funnet ved Gulen i Sognefjorden og Kristiansund i Møre og Romsdal. Den er så langt kun funnet i norske farvann.

Den oransje fargen og tydelige vorter på rinoforene er gode kjennetegn for å kjenne igjen denne arten.

Levesett

Berghia norvegica er funnet både på dykkedyp rundt 25 meters dyp på variert grusbunn, og fra dypt vann med korallgrus fra 100–130 meters dyp. Det er fremdeles ikke observert hva denne arten spiser.

Eggstrengen er flattrykt og hvit, og legges i en spiral under steiner eller inni et tomt skjell. I Norge er egg observert i mars måned.

Eggene legges i en spiral, gjerne på undersiden av steiner eller inni tomme skjell. 

Forvekslingsarter

Arten er vår eneste representant for en ellers tropisk dominert gruppe av nakensnegler med cerata. Selv om den er i slekt med Aeoilidia papillosa og Aeolidiella glauca, så er den lett å kjenne igjen på den rosa kroppsfargen, guloransje cerata og de papillate rinoforene.

Etymologi

Slektsnavnet Berghia er et navn som ble gitt til denne slekten til ære for den danske snegleforskeren Ludvig Sophus Rudolph Bergh (1824-1909) som i sin levetid beskrev mange arter av nakensnegler fra hele verden.

Artsnavnet norvegica viser til at arten ble beskrevet fra norske farvann.

Da Berghia norvegica ble gjenfunnet etter 71 år krevde det nøyaktige undersøkelser for å identifisere arten. 

Kommentarer

I 1939 beskrev Nils Hjalmar Odhner, en godt etablert bløtdyrforsker ved Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, to individer av en art fra ytre deler av Trondheimsfjorden. De var samlet inn av selveste Carl Dons, som var konservator ved Trondhjem biologiske stasjon og det som nå er NTNU Vitenskapsmuseet. Disse to individene var på forhånd fiksert i formalin og preservert i alkohol, så det meste av beskrivelsen dreide seg om sneglens indre strukturer som raspetunga, tarm- og leverstrukturer, og reproduksjonssystem. Med en begrenset beskrivelse av dyrets ytre utseende ble Berghia norvegica derfor værende et navn som etter hvert samlet støv i universitetets samlinger. Helt frem til 2012 da vi endelig kunne børste støvet vekk og vise den frem i all sin prakt da vi fant flere individer på rundt 2 cm lengde under feltarbeid ved Gulen i Sognefjorden.

I løpet av feltarbeidet i Gulen kom det også klart frem at Berghia norvegica kun ble funnet ved å snu og vende på alt vi kunne komme over av døde skjell og store steiner. Med andre ord ikke så veldig rart at denne arten har klart å unngå nysgjerrige blikk fra dykkere og undervannsfotografer i så lang tid.

YouTube video: Film av Berghia norvegica fra Gulen

Denne videoen var en verdenspremiere da den ble publisert. Berghia norvegica ble filmet for første gang i sitt naturlige habitat ved Gulen dykkesenter i mars 2012. Arten ble beskrevet av Nils Hjalmar Odhner i 1939 og var ikke sett siden, før Christian Skauge og Bjørnar Nygård fant den i desember 2010. I løpet av Nakensneglsafarien på Gulen Dykkesenter ble flere individer samlet inn og identiteten kunne bekreftes til å være denne arten.

Kilder

Evertsen J (2012). Berghia norvegica – en 73 år gammel art titter frem fra skjellbunnen. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2012/05/02/berghia-norvegica-en-73-ar-gammel-art-titter-frem-fra-skjellbunnen/ Hentet 20. oktober 2021.

Odhner NH (1939). Opisthobranchiate mollusca from the western and the northern coasts of Norway. Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1939: 1–92. 

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Berghia norvegica Odhner, 1939. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311678. Nedlastet <dag/måned/år>