Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Crimora Alder & Hancock, 1862. https://www.artsdatabanken.no/Pages/316498. Nedlastet <dag/måned/år>.