Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Tritonia Cuvier, 1798. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313668. Nedlastet <dag/måned/år>