Carronella enne er identisk med Carronella pellucida i ytre morfologi. De kan kun skilles fra hverandre på forskjeller i raspetunga og på genetiske forskjeller.

Kjennetegn

Arten har nesten lysende gjennomskinnelig hvit kropp, som er slank og grasiøs. Den har lange fothyrno. Rinoforene er også svært lange, glatte til svakt rynkete og med pigment som starter halvveis ut mot toppen og blir gradvis helt hvite ytterst. Munntentaklene er lange og pigmenterte på samme måte. Cerata er lange og koniske, plassert på små forhøyninger, samlet i knipper, i omtrent fem grupper langs sidene av ryggen.

Tarmkanalene i cerata er ofte skarpt røde eller sinoberrøde, men andre fargevarianter kan forekomme. Tuppene av cerata er hvite og har ingen ring slik det er vanlig på andre lignende arter. Arten er spesiell ved at cerata fortsetter frem på hodet, forbi rinoforene.

Bildet er hentet fra den originale beskrivelsen til Korshunova m.fl. (2017) og viser individet som ble funnet vest av Irland i 2014. 

Utbredelse

Det er gjort to funn av arten i Norge, ved Drøbak og ved Egersund. Den er ellers kun funnet en gang tidligere, vest av Irland på 1100 meters dyp.

Levesett

Det finnes ingen opplysninger om artens biologi, annet enn at den er funnet på dypt vann ned mot 1100 meters dyp.

Forvekslingsarter

Carronella enne kan forveksles med Carronella pellucida, da de har lik ytre morfologi.

Artene kan kun skilles fra hverandre ved å studere indre anatomiske karakterer på raspetunga. I tillegg er de ulike genetisk, slik at DNA strekkoding vil skille dem fra hverandre.

Etymologi

Carronella er oppkalt etter Loch Carron, en vernet fjord på vestkysten av Skottland som er kjent for sitt store mangfold av nakensnegler.

Artsnavnet enne er gitt til ære for den tyske malacologen Enrico (Enne) Schwabe.

Kommentarer

Carronella pellucida ble opprinnelig beskrevet av Alder & Hancock i 1843. Den skiller seg ut fra de andre artene innen familiene Coryphellidae og Flabellinidae ved at den har lange cerata som sitter i velordnede rekker på ryggsiden. I 2014 ble det funnet individer som passet beskrivelsen av C. pellucida, men som genetisk skilte seg ut. Disse ble beskrevet som søsterarten Caronella enne.

Carronella enne er relativt nylig beskrevet som art. Beskrivelsen ble gjort fra individer funnet på dypt vann (1100 meters dyp) utenfor Irland. Arbeid med DNA strekkoding har avslørt funn i Norge. Det må gjøres flere funn før vi kan si noe mer om arten, både med tanke på morfologisk variasjon og muligheter til å se forskjell på C. pellucida, og om artens biologi og utbredelse.

Kilder

Alder J og Hancock A (1947). A monograph of the British nudibranchiate Mollusca: with figures of all the species. Part III. Ray Society, London.

Korshunova T, Martynov A, Bakken T, Evertsen J, Fletcher K, Mudianta IW, Saito H, Lundin K, Schrödl M og Picton B (2017). Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 717: 1–139. https://doi.org/10.3897/zookeys.717.21885

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Carronella enne Korshunova, Martynov, Bakken, Evertsen, Fletcher, Mudianta, Saito, Lundin, Schrödl & Picton, 2017. www.artsdatabanken.no/Pages/329231. Nedlastet <dag/måned/år>.