Edmundsella pedata er lett å kjenne igjen på den skarpt fiolette fargen som dekker hele dyret. Cerata sitter sammen i knipper, og har hvite tupper. Den er vanligvis 20–30 mm lang, og treffes på i tareskogen ute på kysten. 

Kjennetegn

Edmundsella pedata har en delvis gjennomskinnelig fiolett og slank kropp. Den har tydelige fothyrno. Rinoforene er lange, tydelig rynkete og fiolett som resten av kroppen, og har hvitt pigment siste femtedel mot tuppen og blir gradvis til helt hvitt ytterst. Munntentaklene er lange, fiolette og med hvitt pigmentert siste femtedel mot tuppen. Rinoforer og munntentakler er omtrent like lange. Cerata er lange og koniske, plassert på små forhøyninger, som i sammensatte knipper, langs sidene av ryggen.

Tarmkanalen i cerata er ofte røde, men kan være maskert av den fiolette fargen på kroppen som helhet. Tuppene av cerata har en bred ring med hvitt pigment. 

Mange synes Edmundsella pedata er en av våre vakreste nakensnegler. 

Utbredelse

Utbredelsen strekker seg langs norskekysten fra svenskegrensen til Bodø. Den er også funnet i Sverige, Færøyene, de Britiske øyer, og den europeiske kysten til Middelhavet.

Levesett

Arten spiser hydrozoer i slekten Eudendrium, der den også legger eggene sine i smale spiralsnodde eggstrenger. Edmundsella pedata finnes på hardbunn, gjerne i tareskogen og er vanligst å finne i mer eksponerte områder ute på kysten. Vanlig dybdeutbredelse er fra ca. 10 meters dyp og nedover. Individene som påtreffes er vanligvis 20–30 mm lange.

Alder & Hancock var noe mer heldige med sin illustrasjon da de beskrev arten som Eolis landsburgii i 1846 enn Montagu var i 1815. To år senere innså de at det dreide seg om samme art. 

Forvekslingsarter

Edmundsella pedata kan ikke forveksles med andre arter nakensnegler i Norge med sin skarpe og tydelige fiolette farge. Det er mulig å finne individer som ikke er veldig skarpt fiolett, men fargen vil uansett være tilstede i en grad som gir et fiolett fargeskjær.

Etymologi

Slektsnavnet Edmundsella er oppkalt etter den britiske nakensneglforskeren Malcolm Edmunds (1938–2017).

pedata er latinsk for pedatus som betyr "utstyrt med føtter".

YouTube video: Film av Edmundsella pedata

Edmundsella pedata er vanlig langs norskekysten nord til Bodø. 

Kilder

Picton B og Morrow C (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Edmundsella pedata (Montagu, 1816). www.artsdatabanken.no/Pages/300883. Nedlastet <dag/måned/år>.