Micropterna lateralis er en middels stor til stor vårflue med svært brede, gulbrune, flekkete framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i sig og bekker i skogsområder. Den bygger et portabelt hus av biter av løv, unntaksvis av biter av bark eller sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 13,2–20,2 mm, framvinge hunn: 15,1–20,3 mm.

Kjennetegn

Micropterna lateralis er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er brun med små, delvis sammenflytende gule flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer hos hannen og 1, 3 og 4 sporer hos hunnen.

Hann av Micropterna lateralis

Ensfarget form

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Micropterna sequax, men kan skilles fra denne på at framvingen er mer jevnt gulspraglet. Hos M. sequax blir flekkene større og mer sammenflytende mot vingens framkant slik at framkanten fremstår som nesten rent gul. Arten er også svært lik Anabolia concentrica samt artene i slekten Stenophylax, men er gjerne noe mindre enn de sistnevnte. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Micropterna lateralis ved Granåsen på Røros, Sør-Trøndelag

Levested og økologi

Arten lever i sig og bekker i skogsområder. Larven bygger et portabelt hus av biter av løv, unntaksvis av biter av bark eller sandkorn.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av august.