Rhyacophila fasciata er en middels stor vårflue med relativt brede framvinger med tydelig spiss. Grunnfargen er gjerne blekt gulgrå, og bakkanten har en lysere flekk. Arten er utbredt på Sør- og Østlandet og i Trøndelag, og finnes spredt videre nordover til Alta. Larven lever som rovdyr i små bekker. Den bygger ikke hus.

Hann av Rhyacophila fasciata

Mørk variant.

Størrelse

Framvinge hann: 11,5–13,1 mm, framvinge hunn: 11,9–14,7 mm.

Kjennetegn

Rhyacophila fasciata er en middels stor vårflue. Framvingen er relativt bred og trekantet med tydelig spiss, og har gulgrå grunnfarge og mørkere spragling. Bakkanten har vanligvis en tydelig lys flekk som innad er kantet med mørkt. Når vingene er taklagt, danner flekkene en lys diamanttegning på dyrets ryggside. Bakvingen er litt kortere enn framvingen og tilspisset. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3, og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen, basalleddet er meget kort. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte, tredje segment er meget langt, fjerde og femte segment litt kortere enn tredje. Femte segment er ikke artikulert. Bena er lange og slanke med få pigger. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 lange distinkte sporer.

Hann av Rhyacophila fasciata

Lys variant.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på vingefasongen og den vanligvis framtredende lyse diamanttegningen på ryggsiden. Rhyacophila fasciata kan lett forveksles med de to andre Rhyacophila-artene, men er gjerne noe mer lyst gulgrå, mot mer gulbrun hos de to øvrige. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Sør- og Østlandet, i Trøndelag og spredt nord til Alta i Troms og Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i steinete, små bekker. Larven lever som rovdyr på undersiden av steiner. Den bygger ikke hus.

Flygetid

Fra juni til oktober.

Lokalitet for Rhyacophila fasciata på Holmaksla i Meløy, Nordland