Wormaldia subnigra er en liten vårflue med smale, ensfarget mørkebrune framvinger. Arten er funnet over det meste av landet. Larven lever i hurtigrennende elver og bekker med steinsubstrat hvor den konstruerer et rørformet fangstnett festet til steiner.

Størrelse

Framvinge hann: 4,6–6,1 mm, framvinge hunn: 5,2–7,0 mm.

Kjennetegn

Wormaldia subnigra er en liten vårflue. Hunnen er noe større enn hannen. Framvingen er smal, butt og ensfarget mørkebrun. Indre del av framvingen har tallrike utstående hår som skråner innover mot vingefestet. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte, tredje segment lengre enn første og andre til sammen, fjerde segment omtrent halvparten så langt som tredje, femte segment litt lengre enn tredje og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 lange distinkte sporer.

Hann av Wormaldia subnigra

Slitt individ

Forvekslingsarter

Slekten kan forveksles med flere andre små, mørke vårfluer, særlig med arter i familiene Beraeidae og Psychomyiidae. Slekten kan imidlertid som regel kjennes igjen på de opprette hårene i indre delen av framvingen. Arten er svært lik Wormaldia occipitalis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, på de Britiske øyer og på Balkan, med spredte funn i Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet over det meste av landet.

Lokalitet for Wormaldia subnigra ved Lysakerelva i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i hurtigrennende elver og bekker med steinsubstrat. Larven konstruerer et rørformet fangstnett festet til større eller mindre steiner. Nettet er meget finmasket og fanger opp små organiske partikler som larven lever av.

Flygetid

Fra siste del av juni til første del av oktober.

Lokalitet for Wormaldia subnigra ved Rotnes i Nittedal, Akershus