Trichostegia minor er en liten vårflue med brede, spraglete gråbrune framvinger. Arten er funnet på nedre Østlandet og langs Sørlandskysten vestover til Rogaland. Larven lever blant siv og starr, gjerne i temporære pytter, men også i dammer, sjøer og sakterennende elver. Den bygger et rett, portabelt hus av små barkbiter.

Størrelse

Framvinge hann: 7,6–10,8 mm, framvinge hunn: 8,4–11,5 mm.

Kjennetegn

Trichostegia minor er en liten vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er bred og spraglet gråbrun med et karakteristisk mønster. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen, hos hunnen gaffel 1, 2, 3 og 5. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten ligner på Agrypnia obsoleta og A. varia, men er mindre. Den kan forveksles med enkelte arter i familiene Polycentropodidae og Hydropsychidae, men kan skilles fra disse blant annet ved at beina har tallrike kraftige pigger i tillegg til sporene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er funnet i sørlige deler av Fennoskandia og Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på nedre Østlandet og langs Sørlandskysten vestover til Rogaland. De fleste funnene er gjort nær kysten.

Lokalitet for Trichostegia minor ved Gjennestadvannet i Sandefjord, Vestfold

Levested og økologi

Arten lever gjerne i temporære pytter, men også i dammer, sjøer og sakterennende elver. Larven lever blant siv og starr og bygger et rett, portabelt hus av små barkbiter.

Flygetid

Fra midten av juni til slutten av august.