Holocentropus picicornis er en liten vårflue med smale, brune framvinger med gule flekker. Arten er vanlig i Sør-Norge og er også funnet i Nordland og Finnmark. Larven lever i dammer, innsjøer og i bekker. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett blant vannvegetasjonen.

Størrelse

Framvinge hann: 4,9–7,7 mm, framvinge hunn: 6,4–9,1 mm.

Kjennetegn

Holocentropus picicornis er en liten vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er smal og brun med gule flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte, tredje segment omtrent dobbelt så langt som fjerde segment, femte segment omtrent like langt som tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (1, 2, 3, 4, 5 + 2, 5). Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig i Sør-Norge og er også funnet i Nordland og Finnmark.

Lokalitet for Holocentropus picicornis ved Sæterbakken i Trondheim, Sør-Trøndelag

Levested og økologi

Arten lever i dammer, innsjøer og i bekker. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett blant vannvegetasjonen. Fangstnettet ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Begynnelsen av juni til midten av august.