Ceraclea dissimilis er en liten til middels stor vårflue med smale, brune framvinger med en tydelig lys flekk langs bakkanten. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i elver og sjøer med stein- eller grusbunn. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 8,0–10,2 mm, framvinge hunn: 6,3–8,7 mm.

Kjennetegn

Ceraclea dissimilis er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun til mørkebrun med en tydelig lys flekk langs bakkanten. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen og gaffel 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er oppsvulmet og litt kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Hann av Ceraclea dissimilis

Lyst individ

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre Ceraclea-arter med lys flekk langs bakkanten av framvingen, særlig Ceraclea albimacula, Ceraclea annulicornis og Ceraclea perplexa. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i lavlandet over det meste av landet.

Lokalitet for Ceraclea dissimilis ved Transjøen i Ullensaker, Akershus.

Levested og økologi

Arten lever i elver og sjøer med stein- eller grusbunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av september.