Limnephilus algosus er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, brune framvinger med svake lysebrune flekker. Arten er funnet spredt over mye av landet. Larven lever blant vegetasjon i permanente, grunne dammer og sjøer samt i sakteflytende elver og bekker. Den bygger et rett eller svakt buet, portabelt hus av lange overlappende biter av starr, løv eller bark.

Størrelse

Framvinge hann: 8,9–13,8 mm, framvinge hunn: 8,4–13,5 mm.

Kjennetegn

Limnephilus algosus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med skrått avskåret vingespiss, og er brun med svake lysebrune flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store, brune arter i familien Limnephilidae. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Alpene og i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet i indre deler av Østlandet, på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i permanente, grunne dammer og sjøer samt i sakteflytende elver og bekker. Larven lever blant vegetasjonen. Den bygger et rett eller svakt buet, portabelt hus av lange overlappende biter av starr, løv eller bark.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av august.