Ceraclea albimacula er en liten til middels stor vårflue med smale, mørkegrå framvinger med en hvit flekk langs bakkanten. Arten er utbredt over det meste av landet nord til Nordland. Larven lever gjerne i ferskvannssvamper i steinete elver og bekker. Den bygger et portabelt hus av silke og nåler fra svampene.

Størrelse

Framvinge hann: 10,3–13,0 mm, framvinge hunn: 9,3–11,4 mm.

Kjennetegn

Ceraclea albimacula er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er mørkegrå med en distinkt hvit flekk langs bakkanten. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen og gaffel 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er oppsvulmet og litt kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre Ceraclea-arter med lys flekk langs bakkanten av framvingen, særlig Ceraclea annulicornis, Ceraclea perplexa og Ceraclea dissimilis, men disse har brunlig vingefarge. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i lavlandet i Sør-Norge, samt i Nord-Norge nord til Nordland.

Lokalitet for Ceraclea albimacula ved Transjøen i Ullensaker, Akershus. Lokaliteten er noe utypisk, da arten vanligvis utvikler seg i bekker og elver.

Levested og økologi

Arten lever i steinete elver og bekker. Larven lever gjerne i ferskvannssvamper. Den bygger et portabelt hus av silke og nåler fra svampene.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av juli i Sør-Norge. I Nord-Norge flyr den gjerne noe senere.