Agrypnia sahlbergi er en middels stor vårflue med brede, gulbrune, fint brokete framvinger. Arten er med sikkerhet kun funnet et fåtall ganger i indre Troms. Larven lever hovedsakelig blant siv og starr i pytter og dammer. Den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale og sandkorn arrangert i spiralform.

Størrelse

Framvinge hann: 13,1–14,3 mm, framvinge hunn: 15,5–16,1 mm.

Kjennetegn

Agrypnia sahlbergi er en middels stor vårflue. Hunnen er større enn hannen. Framvingen er bred og gulbrun med jevnt og tett broket mønster. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre arter i slekten, men skiller seg fra lignende arter ved at framvingen jevnt over er mer ensfarget gulbrun. For sikker bestemmelse må man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er funnet i nordlige deler av Fennoskandia.

Utbredelse i Norge

Arten er med sikkerhet kun funnet et fåtall ganger i indre Troms.

Levested og økologi

Arten lever hovedsakelig blant vegetasjonen i siv- og starrike pytter og dammer. Larven bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale og sandkorn arrangert i spiralform.

Flygetid

Fra slutten av juni til midten av juli.

Referanser

Vermehren H-J (1977). Neunachweise von Köcherfliegen (Trichoptera) in Mittel- und Nordeuropa. Faunistisch-ökologische Mitteilungen 5: 111–118.