Oxyethira frici er en meget liten vårflue med smale, gråbrune framvinger med lysere tegninger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i elver og bekker, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,4–3,1 mm, framvinge hunn: 2,6–3,2 mm.

Kjennetegn

Oxyethira frici er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og gråbrun med svake lysere flekker. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har meget spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er som regel ensfarget gul til grå. Den er en del kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: midtskinneleggen har tre sporer, punktøyne finnes, og vingetuppene er meget tilspisset. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt på den Iberiske halvøy og i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Oxyethira frici ved Granåsen på Røros, Sør-Trøndelag

Levested og økologi

Arten lever i elver og bekker. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra midten av juni til begynnelsen av september.