Limnephilus dispar er en liten vårflue med relativt smale, lysebrune framvinger med hvite flekker. Arten er i Norge kun funnet i Trøndelag og i Finnmark. Larven lever i dammer med siv- og starrvegetasjon i myrområder.

Størrelse

Framvinge hann: 7,1–9,0 mm, framvinge hunn: 6,1–9,3 mm.

Kjennetegn

Limnephilus dispar er en liten vårflue. Framvingen er relativt smal med skrått avskåret vingespiss, og er lysebrun med hvite flekker og et vanligvis mer eller mindre tydelig vingemerke (pterostigma). Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt lengre enn, til noe kortere enn, framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er kun funnet noen få steder i Trøndelag og i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i dammer med siv- og starrvegetasjon i myrområder. Larven er foreløpig ikke funnet i Skandinavia.

Flygetid

Fra midten av juni til slutten av juli.