Oxyethira flavicornis er en meget liten vårflue med smale, gråbrune, hvitmønstrede framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i innsjøer og i noen grad i elver, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,8–3,5 mm, framvinge hunn: 2,8–3,7 mm.

Kjennetegn

Oxyethira flavicornis er en meget liten vårflue. Framvingen er smal og gråbrun med hvite tegninger. I fjelltrakter kan arten være ensfarget mørk. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har meget spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er ensfarget gul eller har to smale, mørke ringer nær tuppen. Den kan også være ensfarget mørk hos fjellformen. Den er noe kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Hann av Oxyethira flavicornis

Mørk fjellform.

Hunn av Oxyethira flavicornis

Mørk fjellform

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: midtskinneleggen har tre sporer, punktøyne finnes, og vingetuppene er meget tilspisset. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Oxyethira flavicornis på bredden av Mjøsa i Eidsvoll, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer og i noen grad i elver. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra slutten av mai til begynnelsen av september. Den kan antagelig ha to generasjoner i året i Sør-Norge.

Lokalitet for Oxyethira flavicornis ved Strekan i Lunner, Oppland