Cyrnus crenaticornis er en liten vårflue med smale, gulflekkete framvinger. Arten er funnet et fåtall ganger på Østlandet øst for Oslofjorden og i Finnmark. Larven lever i næringsrike innsjøer. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett blant vannplanter.

Størrelse

Framvinge hann: 5,4–6,4 mm, framvinge hunn: 6,0–6,7 mm.

Kjennetegn

Cyrnus crenaticornis er en liten vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er smal og gjennomsiktig brun med gule flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte, femte segment langt og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (2, 3, 4, 5 + 2, 5). Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten, spesielt Cyrnus flavidus. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er funnet i Fennoskandia og Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet et fåtall ganger på Østlandet øst for Oslofjorden samt i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i næringsrike innsjøer. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett blant vannplanter. Fangstnettet ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Midten av juni til tidlig august.