Limnephilus pantodapus er en middels stor til stor vårflue med smale framvinger som varierer fra ensfarget gulbrune til kraftig brunspraglete. Arten er utbredt i indre, høyereliggende deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. Larven lever blant vegetasjonen i næringsfattige dammer og sjøer og kan også forekomme i sakteflytende elver. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende biter av starr eller andre planter.

Hann av Limnephilus pantodapus

Brunmønstret form.

Størrelse

Framvinge hann: 13,9–18,9 mm, framvinge hunn: 13,8–18,4 mm.

Kjennetegn

Limnephilus pantodapus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og har lyst brunlig grunnfarge. Arten opptrer i tre ulike fargeformer. Den ene formen er så å si ensfarget gulbrun. Den andre formen er nokså jevnt lysebrun med lysere felter. Den tredje formen (ikke vist) har kraftig mørk brunspragling som kontrasterer sterkt mot den lyse grunnfargen. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Hunn av Limnephilus pantodapus

Brunmønstret form.

Hann av Limnephilus pantodapus

Ensfarget lys form

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store til store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i indre, høyereliggende deler av Sør-Norge og i Nord-Norge.

Lokalitet for Limnephilus pantodapus ved Fokstua på Dovre, Oppland

Levested og økologi

Arten lever i næringsfattige dammer og sjøer og kan også forekomme i sakteflytende elver. Larven lever blant vegetasjonen. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende biter av starr eller andre planter.

Flygetid

Fra slutten av mai til begynnelsen av juli.