Familien Arctopsychidae omfatter i Norge kun arten Arctopsyche ladogensis. Arten er middels stor med relativt brede vinger. Larven lever i hurtigrennende elver med steinbunn, hvor den bygger et flatt, fastsittende fangstnett med tilhørende skjulested mellom steiner.

Antall

Familien er i Europa kun representert med arten Arctopsyche ladogensis. Denne arten forekommer også i Norge. Arten er utbredt på indre deler av Østlandet, i innlandet i Trøndelag og i Nord-Norge øst til Pasvik.

Kjennetegn

Den ene norske arten i familien er middels stor, med framvingelengde 11–12 mm hos hannen og 13–16 mm hos hunnen. Framvingen er relativt bred, noe tilspisset og svakt behåret. Bakvingen er bred og noe kortere enn framvingen. Hannen har bredere vinger enn hunnen. Framvingen er rødgul ved basis og mer mørkt brunlig mot ytterkanten, med mørkere skygger rundt tverribbene. Hannens framvinge er nokså jevnt tonet mens hunnens er diffust spraglet. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle bare i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er kraftig og like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er meget kort, andre segment er noe lengre enn første, tredje segment rundt dobbelt så langt som andre, fjerde segment litt kortere enn tredje, og femte segment er omtrent like langt som øvrige segmenter til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. Hos hunnen er midtbeinets skinnelegg og fot utvidet.

Hunn av Arctopsyche ladogensis

Merk det tydelig utvidete midtbeinet.

Økologi

Arten lever i hurtigrennende elver med steinsubstrat. Larven bygger et flatt, fastsittende fangstnett med tilhørende skjulested mellom steiner.