Apatania forsslundi er en liten til middels stor vårflue med smale, mørkegrå framvinger med skrått avskåret tupp. Arten er hittil (2023) bare funnet i Finnmark. Larven lever i kilder. Den bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Arten formerer seg trolig bare partenogenetisk.

Størrelse

Framvinge hunn: 7,2–10,7 mm.

Kjennetegn

Apatania forsslundi er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal og relativt ensfarget mørkegrå med skrått avskåret tupp. Vingemerket er stort og relativt mørkt, og er avgrenset av en tverribbe innad. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes i framvingen, men mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, og fem segmenter hos hunnen. Første segment er kort hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på at subcosta i framvingen ender i en tverribbe der vingemerket starter. Artene i slekten Apatania kan i praksis ikke skilles på utseendet, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Fennoskandia inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er i Norge hittil (2023) bare funnet i Finnmark. Arten er også beskrevet basert på materiale fra Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i kilder i myrlandskap. Larven bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Kun hunner er kjent, og arten formerer seg trolig bare partenogenetisk.

Flygetid

Begynnelsen av juli.