Hydropsyche silfvenii er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, trekantede, brungrå framvinger med gulgrå felter. Arten forekommer på Østlandet, i Trøndelag og i Nordland. Larven lever på mosedekte stener i raskt rennende elver og bekker. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 7,5–10,5 mm, framvinge hunn: 8,3–11,5 mm.

Kjennetegn

Hydropsyche silfvenii er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er relativt smal, trekantet og brungrå med gulgrå felter. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i både fram- og bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Sett ovenfra har antenneleddene karakteristiske diagonale lister som gir antennen et spiralsnodd inntrykk. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment lengre enn første segment, tredje segment kort, fjerde segment lengre enn tredje, femte segment omtrent like langt som de øvrige segmentene til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på de karakteristiske, diagonale listene på oversiden av antenneleddene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten, men den er mindre og mindre kontrastrik enn de fleste andre artene. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. Hos hunnene må genitaliene klares f.eks. i 10% kald kalilut (KOH) slik at de indre strukturene blir synlige.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord- og Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten forekommer på Østlandet, i Trøndelag og i Nordland.

Levested og økologi

Arten lever på mosedekte stener i raskt rennende elver og bekker. Larven bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested hvor den har tilhold.

Flygetid

Fra midten av juni til midten av juli.