Lepidostoma hirtum er en liten til middels stor vårflue med middels brede, gulgrå framvinger med avrundet tupp. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i hurtigrennende elver og bekker med steingrunn, samt i innsjøer med steinstrender. Den bygger et portabelt hus med firkantet tverrsnitt som består av plantemateriale.

Størrelse

Framvinge hann: 7,5–10,7 mm, framvinge hunn: 7,7–11,2 mm.

Kjennetegn

Lepidostoma hirtum er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er middels bred, oval og gulgrå med avrundet tupp. Hannens framvinge har spredte skjell over store deler av vingemembranen samt en tett skjelldusk innerst ved framkanten. Hunnens framvinge har kun vanlige hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 3 i framvingen, gaffel 1 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er litt lengre enn framvingen. Hos hannen er første ledd noe lengre enn hodet, meget kraftig og dekket med lange, utstående hår og skjell. Hos hunnen er det første leddet slankere, men dobbelt så langt som hodet. Hos hannen består maxillepalpen av tre ledd. Den er kort, oppsvulmet, bøyd opp foran hodet, og er dekket av hår og skjell. Hos hunnen består den av fem normale ledd. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Hode hos hann av Lepidostoma hirtum 

Maxillepalpen er kraftig oppsvulmet og kledd med skjell.

Vingene hos hannen av Lepidostoma hirtum er kledd med spredte skjell.

Forvekslingsarter

Familien kan skilles fra de fleste andre vårfluer på det meget lange og hårete første antenneleddet. Den deler dette trekket med familien Goeridae, men kan skilles fra disse på at bakkroppen ikke har kammer med torner på undersiden. Arten er noe større enn, men ellers svært lik Crunoecia irrorata. Hannen hos Lepidostoma hirtum kan skilles fra Crunoecia irrorata på de skjellkledde framvingene og den oppsvulmede, skjellkledde maxillepalpen. Begge kjønn kan skilles på detaljer i framvingens ribbemønster. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finnland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Lepidostoma hirtum i Lommedalen i Bærum, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i hurtigrennende elver og bekker med steingrunn samt i innsjøer med steinstrender. Larven bygger et portabelt hus som er firkantet i tverrsnitt, og som består av plantemateriale.

Flygetid

Fra midten av juni til slutten av september.