Hydropsyche newae er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, trekantede og gulgrå framvinger. Arten forekommer på Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Larven lever i raskt rennende elver og bekker, ofte i utløpet fra sjøer. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 8,7–12,6 mm, framvinge hunn: 9,1–13,0 mm.

Kjennetegn

Hydropsyche newae er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er relativt bred, trekantet og gulgrå med kun svakt mønster. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i både fram- og bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Sett ovenfra har antenneleddene karakteristiske diagonale lister som gir antennen et spiralsnodd inntrykk. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment lengre enn første segment, tredje segment kort, fjerde segment lengre enn tredje, femte segment omtrent like langt som de øvrige segmentene til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på de karakteristiske, diagonale listene på oversiden av antenneleddene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten, spesielt Hydropsyche saxonica som også har ensfarget, gulgrå framvinge. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. Hos hunnene må genitaliene klares f.eks. i 10% kald kalilut (KOH) slik at de indre strukturene blir synlige.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Fennoskandia og er også funnet i Japan.

Utbredelse i Norge

Arten forekommer på Østlandet, i Trøndelag og i Nord Norge.

Levested og økologi

Arten lever i raskt rennende elver og bekker, ofte i utløpet fra sjøer. Larven bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra slutten av mai til begynnelsen av oktober.

Lokalitet for Hydropsyche newae ved Gudbrandsdalslågen i Nord-Fron, Oppland