Molanna albicans er en liten til middels stor vårflue med meget smale vinger. Arten finnes over det meste av landet men er ikke vanlig på Vestlandet. Larven lever i elver, tjern og innsjøer. Den bygger et portabelt hus som er kjegleformet med brede, flate flanker.

Størrelse

Hode hos hann av Molanna albicans

Merk de svarte tornene på maxillepalpens andre og tredje ledd. Disse mangler hos hannen av Molanna angustata.

Framvinge hann 8,5–11,5 mm, framvinge hunn 12–15 mm.

Kjennetegn

Molanna albicans er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er noe større enn hannen. Framvingen er meget smal med avrundet spiss. Hos hannen er framvingen nøttebrun til gråbrun med diffuse lysere flekker. Hunnens framvinge er lyst gråbrun og nesten uten tegninger. Vingeribbene er sterkt modifiserte. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ganske kraftig, omtrent like lang som framvingen eller litt lengre. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn, og er kraftig og hårete. Første og andre segment er korte, tredje, fjerde og femte segment er lange, femte segment er ikke artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten ligner meget på Molanna angustata, men kan skilles fra denne på utformingen av kjønnsorganene. Hannene kan også skilles ved at Molanna albicans har flere kraftige svarte torner på maxillepalpens andre og tredje ledd. Molanna angustata mangler disse tornene, men har til gjengjeld en mørk struktur på det første palpeleddet, som mangler hos Molanna albicans.

Totalutbredelse

Arten har palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord- og Mellom Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet over det meste av landet, men er ikke vanlig på Vestlandet.

Levested og økologi

Arten lever i elver, tjern og innsjøer. Larven bygger et portabelt hus av sandkorn som er kjegleformet med brede, flate flanker.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av august.

Lokalitet for Molanna albicans ved Fustvatnet i Vefsn, Nordland

Lokalitet for Molanna albicans ved Klettjønna ved Storwartz, Røros, Sør-Trøndelag