Oligostomis reticulata er en middels stor vårflue med gulbrune framvinger med mørkere brun retikulering. Arten er funnet på et fåtall lokaliteter i Sør-Norge nord til Trøndelag og i Troms og Finnmark. Larven lever i små bekker og grøfter som kan tørke ut om sommeren, Den bygger et svakt buet, portabelt hus av biter av plantemateriale.

Størrelse

Framvinge hann: 12,9–15,3 mm, framvinge hunn: 13,4–16,9 mm.

Kjennetegn

Oligostomis reticulata er en middels stor vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er svært bred, oval, og gulbrun med mørkere brun retikulering. Den er nærmest hårløs og kan virke skinnende blank. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i framvingen hos begge kjønn, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen hos hannen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen hos hunnen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige og svarte, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten ligner flere arter i familien, særlig Hagenella clathrata, men denne har gule bein mens O. reticulata har svarte bein. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er funnet i Nord- og Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på et fåtall lokaliteter i Sør-Norge nord til Trøndelag og i Troms og Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i små bekker og grøfter som kan tørke ut om sommeren. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av biter av plantemateriale.

Flygetid

Fra midten av mai til midten av juli.