Psychomyia pusilla er en liten vårflue med smale, lyst gråbrune framvinger. Arten er funnet på Østlandet, i Trøndelag og i Finnmark. Larven lever i elver og på steinete strender i innsjøer hvor den konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke på steiner eller død ved.

Størrelse

Framvinge hann: 4,2–6,4 mm, framvinge hunn: 4,9–6,2 mm.

Kjennetegn

Psychomyia pusilla er en liten vårflue. Hannen og hunnen er omtrent like store. Framvingen er smal, ensfarget lyst gråbrun og tett behåret. Vingefrynsene er relativt lange. Bakvingen er betydelig smalere enn framvingen. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment litt lengre enn tredje eller fjerde segment, tredje og fjerde segment omtrent like lange, femte segment lengre enn tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan særlig forveksles med Agapetus ochripes som også er liten med ensfargede grå framvinger med lange vingefrynser, men denne arten er som regel mørkere enn Psychomyia pusilla, og har punktøyne. Andre aktuelle forvekslingsarter er Micrasema setiferum og artene i familien Beraeidae, men Psychomyia pusilla kan skilles fra alle lignende norske vårfluearter på sporeformelen (2, 4, 4).

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på Østlandet, i Trøndelag og i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i elver og på steinete strender i innsjøer. Larven konstruerer et fastsittende, rørformet skjulested av silke på steiner eller død ved. Røret inkorporerer meget små mineralpartikler eller trefibere. Larven livnærer seg av alger, spesielt diatomeer, som den skraper fra overflaten av steiner.

Flygetid

Juni til midten av september.

Lokalitet for Psychomyia pusilla i Gjøvik sentrum i Gjøvik, Oppland