Limnephilus subcentralis er en middels stor vårflue med smale, lysebrune framvinger med hvite og mørkere brune felter, og med et halvmåneformet, lyst parti i ytterkanten. Arten er utbredt på Sør- og Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Larven lever langs breddene av sjøer, dammer, elver og bekker med frodig vegetasjon. Den bygger et portabelt hus av lange, overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 11,8–14,3 mm, framvinge hunn: 11,6–16,2 mm.

Kjennetegn

Limnephilus subcentralis er en middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er lyst gulbrun med hvite og mørkere brune felter. I ytterkanten finnes et halvmåneformet, lyst parti. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store, brunlige Limnephilus-arter. Normalt tegnede individer har mindre mørkebrunt i seg og er mer utpreget gulbrune enn lignende arter, men dette varierer. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Sør- og Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Den er så å si fraværende på Vestlandet.

Lokalitet for Limnephilus subcentralis ved Øyeren i Lillestrøm, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i sjøer, dammer, elver og bekker med frodig vegetasjon, særlig i flommark langs sjøer og elver. Larven lever blant vegetasjonen langs bredden. Den bygger et portabelt hus av lange, overlappende plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av mai til midten av oktober.