Familien Psychomyiidae omfatter i Norge fem arter i tre slekter. Artene er små med relativt brede framvinger. Larvene lever i små og store bekker og elver eller på steinete strender i innsjøer. De konstruerer fastsittende, rørformete skjulesteder som inkorporerer meget små mineralpartikler eller trefibere.

Antall

Familien omfatter i Europa fire slekter og rundt 90 arter. Slekten Tinodes er den mest artsrike med 60 arter. I Norge finnes tre slekter med til sammen fem arter. Slekten Lype omfatter to arter: Lype phaeopa er utbredt over hele landet. Lype reducta er funnet i kystnære områder fra Østfold til Rogaland. Slekten Psychomyia omfatter arten Psychomyia pusilla, som er funnet spredt på Østlandet, i Trøndelag og i Finnmark. Slekten Tinodes omfatter to arter: Tinodes waeneri, som er utbredt i Sør-Norge og i Trøndelag, og Tinodes pallidulus, som ble påvist i Norge for første gang i 2018 og som er kjent fra noen få lokaliteter i Vestfold, Telemark og Agder.

Kjennetegn

Familien omfatter små vårfluer med framvingelengde 3,5–8 mm. Hannen og hunnen er omtrent like store. Framvingen er relativt bred, bakvingen betydelig smalere. Vingene er tett behåret og relativt ensfarget grå til svartbrune. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen med unntak av hos Lype phaeopa som har diskcelle i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Det femte segmentet er artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Økologi

Larvene lever i små og store bekker og elver eller på steinete strender i innsjøer. De konstruerer fastsittende, rørformete skjulesteder av silke på steiner eller død ved. Skjulestedene inkorporerer meget små mineralpartikler eller trefibre. Larvene til Lype er assosiert med sopp (Hypomycetes) og livnærer seg av det råtnende overflatelaget på nedsenket, død ved. Larvene til Tinodes og Psychomyia livnærer seg av alger, spesielt diatomeer, som de skraper fra overflaten av steiner.

Lokalitet for Psychomyia pusilla i Gjøvik sentrum i Gjøvik, Oppland

Referanser

Andersen T, Hansen LO, Johanson KA og Sagvolden BA (1993). Faunistical records of Caddis flies (Trichoptera) from Buskerud, South Norway. Fauna norvegica Serie B 40: 49-57.

Solem JO (1970). Trichoptera new to Norway. Norsk entomologisk Tidsskrift 17: 93-95.