Potamophylax nigricornis er en middels stor til stor vårflue med svært bred, mørkt gråbrun framvinge med langsgående gulbrune streker. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i sig og bekker. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn og plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 13,3–21,0 mm, framvinge hunn: 13,0–18,3 mm.

Kjennetegn

Potamophylax nigricornis er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er mørkt gråbrun med en gulbrun tegning på midten og med mer eller mindre tydelige, langsgående gulbrune streker. I nord forekommer en form med nesten ensfarget grågule vinger. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som, eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

I nord forekommer en nesten ensfarget fargevariant av P. nigricornis (form testaceus). Den har tidligere blitt regnet som en egen art, P. testaceus, men DNA-strekkoding samt nøyere undersøkelser av genitaliene hos de to formene tyder på at de bør betraktes som én art (Salokannel & Mattila 2018).

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på de mørke framvingene med mer eller mindre tydelige, lyse strektegninger. Arten er svært lik Potamophylax cingulatus og Potamophylax latipennis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Levested og økologi

Arten lever i sig og bekker. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn og plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av september.

Referanser

Salokannel J og Mattila K (2018). Suomen vesiperhoset. Hyönteistarvike Tibiale Oy, Helsinki. 447 sider.