Limnephilus nigriceps er en liten til middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger med brune felter langs bakkanten og ytterkanten. Arten er vanlig på Østlandet og i Finnmark, og er funnet spredt over det meste av resten av landet. Larven lever i sjøer, dammer og sakterennende elver med rik vegetasjon. Den bygger et portabelt hus av store, overlappende plantebiter. Huset kan være rundt eller mer trekantet i tverrsnitt.

Størrelse

Framvinge hann: 7,3–12,8 mm, framvinge hunn: 9,1–14,5 mm.

Kjennetegn

Limnephilus nigriceps er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun med mørkere ribber og med vanligvis store, brune felter langs bakkanten og ytterkanten. Omfanget av de mørke tegningene varierer, og enkelte individer kan være nesten ensfarget gulbrune. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Hos hannen har ribbe R2 en mørk utvidelse på midten som er besatt med korte, kraftige, svarte hår. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe lengre enn framvingen hos hannen og omtrent like lang som framvingen hos hunnen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med flere andre små til middels store Limnephilus-arter, særlig Limnephilus centralis, Limnephilus femoratus og Limnephilus fuscinervis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig på Østlandet og i Finnmark, og er funnet spredt over det meste av resten av landet.

Lokalitet for Limnephilus nigriceps ved Øyeren i Lillestrøm, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i sjøer, dammer og sakterennende elver med rik vegetasjon. Larven bygger et portabelt hus av store, overlappende plantebiter. Huset kan være rundt eller mer trekantet i tverrsnitt.

Flygetid

Fra midten av august til begynnelsen av oktober.

Lokalitet for Limnephilus nigriceps i gjengroende grøft i Fetsund i Lillestrøm, Akershus