Limnephilus auricula er en liten til middels stor vårflue med smale, nesten ensfarget brune framvinger. Arten er utbredt i Sør-Norge og er også funnet i Nordland. Larven lever i ulike temporære dammer, inkludert i flommark langs sjøer og elver. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 6,5–10,1 mm, framvinge hunn: 8,4–10,6 mm.

Kjennetegn

Limnephilus auricula er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er i snitt noe større enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er nesten ensfarget brun med svake, lyse flekker i ytre halvdel. Flekkene er mest fremtredende hos hunnen, mens hannen vanligvis er helt ensfarget. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Hann av Limnephilus auricula

Mørk form.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredd i Sør-Norge og er også funnet i Nordland.

Lokalitet for Limnephilus auricula ved Gjennestadvannet i Sandefjord, Vestfold

Levested og økologi

Arten lever i ulike temporære dammer, inkludert i flommark langs sjøer og elver. Larven bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter. I dammer i skogsområder lages huset av bark- eller trebiter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til midten av oktober.